Tan Teknik Kontrol Uluslar Arası Belgelendirme ve Endüstriyel Ürünler Ltd. Şti.
Tan Teknik Kontrol Uluslar Arası Belgelendirme ve Endüstriyel Ürünler Ltd. Şti.

Asbest Envanter Raporu

Asbest Envanter Raporu ve Sökümü


Asbestin Türkiye'de üretimi ve kullanımının yasaklanması ile asbesti yapı veya yapı malzemelerinden uzaklaştırılmak hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda asbest envanter raporu, sökümü ve bertaraf işlemleri; kentsel dönüşüm, şirket iç tetkikleri ve yasal mevzuat ile istenmektedir. Yaygın olarak gerçekleştirilen asbest çalışmaları şu şekildedir:


- Asbest envanter raporu ve çeşitli asbest ölçümleri

- Asbest sökümü

- Asbestin bertaraf edilmesi


Asbest Nedir?


Asbest, jeolojik olarak lifsi kristal yapısına sahip silikat birleşiminin ortak adıdır. Bir çeşit minareldir. Sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özelliklerin bir sonucu olarak gösterdiği izolasyon özelliği nedeni ile çok uzun yıllar kullanıldı. Artık Türkiye'de kullanımı yasaktır.


Türkiye’de Kullanım Alanları


Türkiye’de asbest kullanım alanlarından bazıları:

- İnşaat sanayi; çimento, kiremit, eternit, panel, kalıp, plastik yer karosu (marley)

- Otomotiv sanayisi; döküm, balata imalatı

- Gemi yapımı, tamiri, izolasyon işleri


Asbest Envanter Raporu


Kentsel dönüşüm kapsamında ülkemiz mevzuatında yer alan, 18/03/2014 tarihli ve 25406 sayılı resmi gazetede yayımlanan, Harfiyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği kapsamında yıkılacak binalar için asbest raporu (Asbest Envanter Raporu) alınması zorunludur. Yıkım öncesi, asbest söküm uzmanı tarafından alınan numunelerle, laboratuvarda gerekli analizler ve asbest lifi araştırması yapılır. Yapılan analizlerden sonra Asbest Envanter Raporu hazırlanır. 


Asbest Sökümü


Asbestli malzemelerinin yıkım öncesinde usulüne uygun olarak sökülerek yıkım mahallinden uzaklaştırılması gereklidir. Asbestli malzeme içeren yapıların gelişi güzel yıkılması durumunda, ortaya çıkacak toz asbest lifi içerir ve bu liflerin solunum yolu ile insan üzerinde zararı vardır. Bu nedenle ülkemizde yıkım öncesi asbest envanteri yapılması zorunlu hale getirildi.  


Tan Teknik Kontrol olarak, konusunda deneyimli asbest söküm uzmanı ve asbest söküm çalışanları ile asbest envanter raporunun hazırlanması, asbestli yapılarda bulunan asbest veya asbestli malzemelerin sökümü ve uzaklaştırılması, asbest danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.