Tan Teknik Kontrol Uluslar Arası Belgelendirme ve Endüstriyel Ürünler Ltd. Şti.
Tan Teknik Kontrol Uluslar Arası Belgelendirme ve Endüstriyel Ürünler Ltd. Şti.

Uçucu Organik Bileşikler (V.O.C) Kişisel Maruziyet Ölçümü

Uçucu Organik Bileşik(VOC) Ölçümü Nedir ?


İnsan sağlığına zararlı(kanserojen,mutajen vb.) uçucu organik kimyasallar ile yanıcı,parlayıcı,patlayıcı uçucu organik kimyasalların 8 saatlik bir çalışma günü referans alınarak ölçülmesine kişisel uçucu organik bileşik maruziyeti ; ortamdaki konsantrasyonlarının ölçülmesine de işyeri ortamı uçucu organik bileşiklerin konsantrasyonu ölçümü denir.


VOC Ölçümü Nasıl Yapılır?

VOC Ölçümleri uzman kişiler tarafından kalibrasyonu periyodik olarak yapılan İyon Dedektörleri ile yapılır.


VOC ölçümünde hem tüp ve hem de pompa aynı marka kullanılır. Pompaya ortam şartlarına uygun tüp çeşidi kırılarak takılır. Anlık maksimum gaz yoğunluğunun (TLV) ölçümü yapılır. Ölçülen değer, ortama ait sıcaklık ve basınç düzeltmeleri hesaba katılarak sonuç tablosunda belirtilir.


Genel olarak kullanılan iki çeşit VOC ölçüm cihazı vardır:

  • Alev İyonizasyon Algılama ( Flame Ionisation Dedector)
  • Foto İyonizasyon Algılama (Photo Ionisation Detection)

Foto iyonizasypn algılama donanımlı araçlar genellikle VOC ölçümü maruziyet sınır konsantrasyonlarının ölçümü için en iyi seçimdir.

Endüstriyel tesislerin ortak problemi olan kimyasal gaz ölçümleri giderilmesi için kullanılan teknoloji yöntemlerinden birisi olup akredite kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri, ortam ölçümleri, isg ölçümlerinden birisidir.


İş Sağlığı ve Güvenliği İSG VOC Ölçümü hizmetimiz iç ortam ve kişisel maruziyet, Tan Teknik Kontrol olarak TÜRKAK ve İSGÜM onaylı sunulmaktadır.


VOC ölçümü raporlarımızda ayrıntılı olarak değerlendirmeler bulunmakta olup iş yerinizi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunluğu açıkça ve anlaşılabilir şekilde belirtilmektedir.